Conservadora

Conservadora

Les càries són malalties que afecten les dents destruint l’esmalt i la dentina.
Els nostres especialistes conservadors tractaran les peces afectades utilitzant excel·lents materials d’empastament i de reconstrucció que retornaran a la dent les estructures perdudes, treballant amb cura per modelar l’anatomia original i mimetitzant el color.