Blanquejament

Blanquejament

Un somriure lluent i blanc és possible! Apliquem les tècniques mes noves per aconseguir resultats espectaculars. Blanquejaments làser, d’ús diürn o nocturn, el que s’adapti millor a tu, per aconseguir, junts, el somriure que desitges.