La nostra misió

La nostra <span>misió</span>

La teva salut dental és el primer. I la nostra missió és satisfer les necessitats dels nostres pacients, per això oferim el servei d’un quadre mèdic integrat per excel·lents professionals de cada especialitat.

Avui i des de sempre els valors que han determinat les nostres decisions clíniques han estat:

  • El respecte per la salut.
  • L’honestedat a oferir als nostres pacients el diagnòstic més apropiat, buscant com a millor solució la més simple, estètica, funcional i adequada a cada persona, sense realitzar en cap cas tractaments innecessaris ni agressius.
  • Incorporar constantment les últimes novetats tecnològiques, tenint en compte que la millor tecnologia mai no suplirà unes mans amb experiència, ni la satisfacció per la feina ben feta.
  • I, com que no oblidem que el temps és valuós per a tots, els nostres tractaments s’han caracteritzat des d’un principi per la seva eficàcia i la seva solidesa al llarg dels anys.

ODONTOLOGIA AVANÇADA A L’ABAST DE TOTS

Practiquem la millora contínua dels nostres protocols interns, la qual cosa ens permet assegurar la qualitat dels tractaments i dels materials que emprem. Aquest esforç per l’excel·lència l’exigim als nostres proveïdors també, i només treballem amb els millors laboratoris i dipòsits dentals. Aquesta és part de la nostra garantia. La salut dental és el resultat d’hàbits saludables, per això personalitzem els tractaments i formem en la prevenció: Creiem en les famílies educadores.

Els serveis que ofereix la clínica Art Dental són el resultat de més de 23 anys a l’avantguarda de l’odontologia de QUALITAT. El quadre mèdic creat per la Dra. Viviana s’ha anat ampliant fins a formar un equip estable de professionals integrat per llicenciats en odontologia amb titulació de màster.